Català / Castellano

Que fem?

[SERVEIS SANITARIS]

Fen click sobre cada servei es desplegarà la informació detallada

Medicina General

> Voluntaris: 3 metges de Medicina General

> Horari d’atenció: 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, al matí i a la tarda.

Aquest servei ofereix atenció mèdica a aquelles persones que no poden o no estan en condicions de desplaçar-se als seus Centres de referència per problemes:

·Físics: malalties càrdio-respiratòries, poliartritis invalidants, etc.

·Psíquics: psicopaties.

·Socials: persones que són enviades per part dels assistents socials dels centres hospitalaris (Hosp. Sant Pau, Clínica l’Aliança...) i per part dels ambulatoris més propers (Quevedo, Pare Claret, etc).

El servei mèdic atén una mitjana de 5 a 10 visites diàries, arribant a disposar d’un arxiu de més de 417 històries clíniques, on hi consten totes les dades mèdiques i socials de la persona beneficiària.
El servei està cobert per tres metges titulats, que realitzen la seva tasca conjuntament amb el servei de ATS. i amb la resta de serveis sanitaris de l’Obra. L’atenció realitzada és d’assistència primària, amb control i prevenció de les patologies predominants dins el grup de població de la tercera edat, així com medicina preventiva i educació sanitària.
Aquest servei és el primer contacte de la persona gran beneficiària amb l’Obra, i des d’aquí se li dóna informació sobre la resta de serveis.

Podologia

> Voluntaris: 3 podòlegs

> Horari d’atenció: Dilluns de 4 a 7 de la tarda

És un dels serveis que, juntament amb el servei de medicina general, més demanda té, donat l’alt grau de patologies del peu en les persones grans. Es faciliten plantilles ortopèdiques i pròtesis de silicona (pal•liatives i correctives), que són confeccionades en un petit taller del nostre centre. També es disposa d’un quiròfan podològic per als casos més greus, on es realitzen operacions podològiques.

Acupuntura

> Voluntaris: 1 persona

> Horari d’atenció: dilluns de 9 a 12 del matí

Tècnica terapèutica d’origen xinès, amb fins curatius, que consisteix en clavar una o més agulles en punts específics del cos humà per aliviar els dolors musculars. Aquest servei es va iniciar a principis del més de setembre del 2005 i fins ara es molta la gent que utilitza aquest servei.

Fisioteràpia

Voluntaris: 2 fisioterapeutes i 4 ajudants

Horari d’atenció: El servei de fisioteràpia funciona dos cops per setmana (dilluns i dimecres de 5 a 7 del vespre)

El fisioterapeuta atén en la consulta a aquells beneficiaris que són enviats pel metge de l’Obra. Aquest deriva a aquelles persones que necessiten tractament rehabilitador al servei de recuperació funcional. Hi ha una Sala per a la rehabilitació de la gent gran, amb els següents aparells:

Taula de mans · Paral•leles · Ultrasons
Ona curta · Parafina · Llitera per traccions

Aquests aparells permeten la recuperació funcional de les diferents patologies de l’aparell locomotor i del sistema nerviós central:

· Poliartritis

· Accidents vasculars cerebrals

· Malalties degeneratives

Gimnàs

> Voluntaris: 2 persones

> Horari d’atenció: tres dies a la setmana; dilluns, dimarts i dijous, pel matí

L’obra disposa d’un gimnàs on es realitza sessions de gimassia passiva amb un monitor que s’encarrega de dirigir els exercicis que han de realitzar els avis. Es fan exercicis adaptats a persones de la tercera edat amb l’objectiu de mantenir i millorar el seu estat físic i psíquic.

Informació i tractament de l'alcoholisme

> Voluntaris: 1 persona voluntària i quatre metges

> Horari d’atenció: dues tardes a la setmana (els dimarts de 7 a 9 de la nit i els dimecres de 4 a 7 de la tarda)

En el nostre centre es realitza consulta mèdica i teràpia de grup, a més a més de donar informació, a persones amb problemes d’alcohol i altres drogues per a la seva posterior rehabilitació en la societat. Aquesta activitat es va iniciar en el nostre centre amb la col•laboració de l’associació d’alcohòlics rehabilitats de l’hospital clínic de Barcelona quan aquesta associació es va quedar sense local i nosaltres els hi van prestar els nostres.

Reflexoteràpia

> Voluntaris: 2 persones

> Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 10 a 1 del matí

És una teràpia alternativa que serveix per prevenir malalties, ja que activa les defenses del cos, i consisteix en una sèrie de pressions i manipulacions sobre les zones reflexes de la planta dels peus i el peu en general. Aquest servei va començar a funcionar a principis de l’any 2005.

Reiki

> Voluntaris: 1 persona

> Horari d’atenció: dimecres de 10 a 1 del mati

Aquest nou servei es va iniciar a partir del dia 1 d’octubre de 2008. El Reiki és una tècnica de curació ancestral (d’origen tibetà), la qual consisteix en la imposició de les mans en el cos humà amb el propòsit de equilibrar la energia del cos i estimular les forces auto curatives de l’organisme. Adient pels pacients amb malalties musculars o reumàtiques, cardiovasculars, hipertensió, etc.

Hipertèrmia (INDIBA)

> Voluntaris: 1 doctora i 1 ajudant

> Horari d’atenció: dijous de 10 a 13 hores

Aquest nou servei comença a funcionar a principis de l’any 2010, amb l’adquisició del aparell necessari per iniciar la teràpia. La hipertèrmia es un sistema terapèutic que es bassa en augmentar artificialment entre 3 i 5 graus la temperatura interna del cos, el que permet regenerar el teixit cel•lular al produir vasodilatació i incrementar la circulació sanguínia i limfàtica. La hipertèrmia ens ofereix un efecte positiu i simptomàtic de les neuràlgies, miàlgies i artràlgies i en dolors de altres tipus com la artritis, la artrosis i els dolors reumàtics. A més a més d’augmentar la densitat òssia, regenerant cartílags i reafirmant els músculs. No te efectes nocius, ni secundaris per l’organisme humà.

Teràpia de la memòria

> Voluntaris: 1 doctora i 1 ajudant

> Horari d’atenció: dijous de 16 a 18 hores

Aquest servei també comença a funcionar a mitjans de l’any 2010. Es portat per una doctora especialitzada en la memòria i un voluntari, i la seva tasca consisteix, mitjançant unes tècniques especials, ajudar als avis del nostre centre a millorar la seva capacitat de memorització. A més a més de valorar el estat mental de cadascú.