Català / Castellano

Que fem?

[SERVEIS NO SANITARIS]

Fen click sobre cada servei es desplegarà la informació detallada

Menjador

> Voluntaris: 24 persones, entre cuiners i personal de preparació i servei de taules

> Horari d’atenció:cada dia, de dilluns a divendres, de 1.30 a 2.30 del migdia.

Aquest servei s’ofereix a aquelles persones que presenten notables dificultats físiques per poder cuinar a casa seva i va començar a funcionar inicialment l’any 1987 amb 20 persones grans, actualment atén a uns 45 avis cada dia. Gràcies a aquest servei, molta gent gran no es veu en la necessitat d’ingressar en una residència, i pot continuar en el seu entorn habitual. El personal voluntari de la cuina es distribueix per torns diaris (unes 5 o 6 cuineres cada dia). La cuina comença a funcionar a les 10 del matí i finalitza el seu servei a les 4 de la tarda.

Repartiment d'aliments

> Voluntaris: 1 persona

> Horari d’atenció: cada dia, de dilluns a divendres de 10 a 1.30 del migdia.

Es reparteixen aliments de primera necessitat, provinents del Banc d’Aliments, a aquelles famílies o persones que no poden adquirir-los en el mercat, donada la seva precarietat econòmica. Actualment es compta amb un llistat de 300 beneficiaris.

Repartiment d'aliments infantils

> Voluntaris: 1 persona

> Horari d’atenció:els dimecres de 11 a 1 del migdia.

Aquest servei pretén proporcionar aliments infantils a nadons fins a un any d’edat (llet adaptada, cereals...) per a aquelles famílies amb escassos recursos econòmics. Aquesta tasca es pot dur a terme gràcies a un conveni amb l’empresa Ordesa, de productes infantils. La concessió és per a 100 nens/nenes a l’any.

Tramitació de places a balnearis

Voluntaris: 1 persona

Horari d’atenció: matí i tarda.

Cada any, l’IMSERSO dóna ajuda a aquelles persones, pensionistes i jubilats, amb pensions per sota del salari mínim interprofessional per a que puguin tenir accés a diferents balnearis de tota Espanya pagant una mínima part de l’estança. Hi ha dos torns per sol•licitar places: de març a agost i de setembre a desembre. Les sol•licituds són omplertes en el nostre Centre, així com els informes mèdics, i enviades a Madrid per a la seva gestió.

Assessoria Social

> Voluntaris: 3 persona

> Horari d’atenció: cada dia de dilluns a divendres (matí i tarda).

S’ofereix aquest servei a beneficiaris de l’Obra, a familiars i a qualsevol persona que ho sol•liciti. És un servei de caràcter informatiu i orientatiu per a persones amb problemes relacionats amb la tercera edat. També atén a aquelles persones grans que viuen soles i que necessiten ajuda per a les seves tasques domèstiques; enviant-los persones joves que els ajudin a canvi d’una habitació per dormir.

Menjador