Català / Castellano

Qui som?

[L'OBRA SOCIAL]

L'Associació "Obra Social i Sanitària Cor de Maria" és una Organització Privada sense afany de lucre amb la finalitat estatutària i associativa de prestar assistència social i sanitària a persones de la tercera edat, i persones indigents que la necessitin, i que no se la puguin cobrir donats els seus escassos recursos econòmics.

L'Obra Social realitza les seves prestacions estatutàries i associatives sense cap distinció de raça, sexe, idioma, religió, opinió política, naixement o qualsevol altra condició.

En l'Obra hi treballen més de 68 voluntaris que ofereixen serveis gratuïtament, ja siguin professionals o no, sense rebre cap nòmina, tal i com està establert en els Estatuts de l'entitat.

Aquesta Associació és totalment independent i no està lligada a cap institució oficial i/o privada. L'Obra funciona gràcies a les subvencions que rep de la Generalitat de Catalunya i als nombrosos donatius que se li fan arribar.

El nom d'Obra Social Sanitària Cor de Maria neix del lloc on en un principi es va iniciar l'activitat, en un local prestat per la Parròquia del "Cor de Maria" de Barcelona (al carrer Sant Antoni Maria Claret, 45-47), on s'oferia atenció mèdica i sanitària (ATS.) a la gent gran del barri. Els serveis de l'Obra van començar l'any 1980 i l'octubre de 1983 es van aprovar els Estatuts de l'Associació. El local, cedit per la Parròquia "Cor de Maria", aviat es queda petit davant l'augment de la demanda,i això obliga el lloguer de un local al carrer Grassot, 32 baixos (08025 de Barcelona) en novembre de 1983; per poder mantenir així el mateix servei mèdic i sanitari.

Posteriorment, l'any 1987 es torna a ampliar l'Obra en adquirir un nou local en el mateix carrer Grassot, en el número 37, baixos. Això va permetre ampliar els serveis de l'obra, creant-ne el servei de podologia, fisioteràpia, rehabilitació i menjador. En abril de 1992, l'obra Social realitza una nova ampliació en llogar-se un nou local en el número 28. Això va permetre l'ampliació del menjador, que passa de 20 a 45 comensals, i a la creació de nous serveis: oci, labors, coral, casal gent gran/gent jove, manicura, etc. En setembre de 1998 es lloga el local del número 30, això permet unir els tres locals (Nº 28, Nº 30 i Nº 32); ampliant-se la sala del menjador i creant una cuina nova i més moderna per poder atendre la demanda d'aquest servei (es comença a repartir menjar a domicili per a aquelles persones que no pugin vindré al nostre centre).