Català / Castellano

Qui som?

[MEMBRES]

Els Estatuts de l’Obra van ser signats i aprovats el 26 d’octubre de 1983 pels següents:

D’acord amb l’Acta Fundacional, l’organigrama de l’Entitat en els seus càrrecs directius:

 

 

membres